Úsmev, šastie, dobrá vec ...

Zo súťaže karikaturistov 2006 Život bez poradcu;

Porota

Verejnoprospen neinvestin fond "smev, astie, dobr vec ..." a produkn spolonos Art pro fr, s.r.o. vyhlsili v polovici aprla Sa slovenskch karikaturistov na tmu "ivot bez poradcu".

Do uzvierky 30.6.2006 sa organiztorom prihlsilo a prce zaslalo 26 karikaturistov.

V slade s propozciami zasadala 11. jla 2006 porota zastupujca karikaturistov ale aj organiztorov v zloen ubo Juhs predseda, Fedor Vico, Tadeusz Blonski, tevo Kabt, Mlka Skorov, Dana Trckov-iefov. Hodnotila 69 sanch prc a rozhodla o udelen 1. ceny (10.000 Sk), 2.ceny (5.000 Sk) a 3. ceny (3.000).

San prce s vystaven vo virtulnej galrii na www.artprofor.sk. Sasne bolo spusten divcke hlasovanie o najlepiu kresbu. Priaznivci kreslenho humoru sa mu do hlasovania zapoji prostrednctvom internetu na uvedenej webovej strnke. Na nej sa dozvedia aj o alch svislostiach so saou, vrtane statickho umiestnenia vstavy. Slvnostn vyhlsenie vsledkov, udelenie cien poroty a najspenejej prce u divkov prebehne za ast pozvanch autorov a vylosovanch hlasujcich v oktbri.

Organiztori plnuj aj vydanie kalendra predstavujceho najspenejie kresby a ich autorov.

Spoluorganiztorom sae je aj Obianske zdruenie Na vlastnch nohch.


zava F. Vico, T. Blonski, . Juhs F. Vico zava F. Vico, T. Blonski, M. Skorov, . Kabt, . Juhs, D. Trckov-iefov

webdesign © bart.sk