Úsmev, šastie, dobrá vec ...

Zo súťaže karikaturistov 2006 Život bez poradcu;

Vyhodnotenie
Sae slovenskch karikaturistov


  "smev, astie, dobr vec ..." verejnoprospen neinvestin fond a produkn spolonos Art pro fr, s.r.o. v spoluprci s Obianskym zdruenm Na vlastnch nohch oznamuj vsledky sae.

      Sae sa zastnilo 26 autorov, ktor zaslali 69 sanch prc (Homola, Pollk, Tverk, Torma, Klikov, Javorsk , Novk, Kotrha, Cibulk, Jurko, Barvirk, Csurma, Remeselnk, Marci, Minek, Kritofovi, M. Olavsk, Sedlk, Viglask, Jakubec, Belica, Jankes, Otta, Bojnian, J.Olavsk, Zivk.).

V slade s propozciami sae bolo rozhodnut o udelen tchto cien:

Cena poroty:

Porota v zloen . Juhs - predseda, lenovia F. Vico, T. Blonski, .Kabt, M. Skorov, D. T. iefov na zasadnut da 11.7. 06 rozhodla nasledovne:
  1. cena 10.000 Sk ... M. Jankes (Martin) ...... obrzok
  2. cena   5.000 Sk ... L. Torma (Bratislava) .. obrzok
  3. cena   3.000 Sk ... P. Sedlk (Preov) ...... obrzok
Cena n.f. "smev, astie, dobr vec ...":

Zstupcovia organiztora n.f. "smev, astie, dobr vec ..." rozhodli o udelen ceny, ktorou je honorovan zmluva na autorsk kalendr pre r. 2008 vo vke 25.000 Sk a to F. Bojnianovi z Hlohovca (obrzok)

Cena priaznivcov kreslenho humoru:

Sa divkov prebiehala prostrednctvom internetovho a korepondennho hlasovania. Viac ako 230 hlasujcich rozhodlo o cene 5.000 Sk pre M. Viglaskho zo iaru nad Hronom (obrzok)

Cena obianskeho zdruenia "Na vlastnch nohch":

Zstupcovia organiztora Obianskeho zdruenia "Na vlastnch nohch" rozhodli o udelen ceny 5.000 Sk pre M. Kritofovia z Nitry (obrzok)

     Organiztori sae oznamuj a sasne sa ospravedluj verejnosti a saiacim, e z organizanch a technickch dvodov boli nten odstpi od plnovanho slvnostnho vyhlsenia vsledkov a krstu kalendra zo sae.
Nasp

webdesign © bart.sk